Hr. J. Bliek

Praktijkadres:

Gezondheidscentrum Oudorp

Oudorperplein 17

1823 HA Alkmaar-Oudorp

Tel. 06-54746654

AGB code: 03029543

BIG: 59020012301


Praktijkdagen: 

Maandag, dinsdag en donderdag.


Aanmeldingsprocedure: 

Telefonisch: 06-54746654

Email: drjlbliek@gmail.com


Bereikbaarheid voor patiënten en verwijzers: 

Via 06 nummer tijdens kantoortijden.


Specifieke deskundigheden:

Rouw en omgaan met verliezen, stemmingsstoornissen, faseproblematiek, arbeidsgebonden problematiek en ADHD en aan autisme verwante stoornissen. Posttraumatische stress stoornis en EMDR therapie.


Lidmaatschap verenigingen:

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Jaar van inschrijving Specialistenregister psychiatrie: 1979


Wachttijd:

9 weken voor alle diagnoses (7 weken aanmelding tot intake en 2 weken van intake tot start behandeling).