Hr. L. Th. Horsman

Adres: 

Wilhelminalaan 26 

1815 JD Alkmaar

Tel. 06-20539109

E-mail: L.Th.Horsman@gmail.com


Website: 

www.horsmanpsychiatrie.nl


Praktijkdagen: 

Maandag,dinsdag en vrijdag. 

Er is op dinsdagavond van 18-22 uur behandelmogelijkheid.


Aanmeldingsprocedure: 

Telefonisch


Bereikbaarheid patiënten en verwijzers: 

Telefonisch


Specifieke deskundigheden: 

Psychoanalytische psychotherapie, gezins-relatietherapie, 

algemene psychiatrie w.o. Posttraumatische stress stoornissen


Lidmaatschap verenigingen: 

N.V. Psychoanalysem, N.V. Groepspsychotherapie,

Ned. Ver. v. Psychiatrie

Jaar van inschrijving Specialistenregister Psychiatrie: 1985


Wachttijd: 

wisselend, maximaal 2 maanden.