Hr. N. van Loenen

Praktijkadres:

De Vliegerstraat 3

Alkmaar

Tel. 072-5124054


Correspondentieadres:

Buerweg 14

1861 CJ Bergen


Praktijkdagen: 

maandag t/m donderdag


Aanmeldingsprocedure: 

Telefonisch of schriftelijk 


Bereikbaarheid patiënten en verwijzers: 

telefonisch


Specifieke deskundigheden:

Biologische psychiatrie; forensische psychiatrie; psychotherapie             on analytic lines.


Lidmaatschap verenigingen: 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 

Jaar van inschrijving Specialistenregister Psychiatrie: 1984


Wachttijd: 

3-6 maanden